Her finn de eit tilbakeblikk på oppføringa av kraftstasjonen i Seimsdalen.

24.07.2011

Grøftetrasee
Grøftetraseen vert rydda og lagt tilbake slik terenget var,- så langt det let seg gjera.

3.6.2011

Planering grøftetrasee
Planering av grøftetraseen er godt i gang. 

Inntakshus
Byggearbeidet på inntakshuset er snart ferdig, og torv vart lagt i dag.

20.05.2011

Kraftstasjon
Seimsdal Kraftverk produserer for fyrste gong 19.mai 2011, kl.11:25

Fylling røyrgata
Per Wilhelm Vold opnar for fylling av røyrgata

5.5.2011

Hektisk arbeid pågår for å sluttføra installasjonane til kraftstasjonen 

3f3b2e00d0

fffbfd40c0

483e886e7c
Finrist, ventilar og røyr er snart ferdig montert i inntakshuset.

c2800819e2

a2ae84b197

831ebb5be7

20.4.2011

508e25b566
Røyrgata er ferdig til inntakshuset

0727325b49

15.4.2011

a9e659cd9b
Demningen er ferdig støypt.

12.04.2011

ab30557198
Klart for innstøyping av bukserøyr

be77e44a8b
Røyrtraseen kryssar vegen

d181673c78
Kruna vert støypt, som siste verk på demningen.

5.4.2011

9ceb12eb85
Bukserøyret er på plass.

7dcd45417d
Demningen er støypt over elveløpet, og det er klart for støyping av krune.

2.4.2011

1f08789596
Grøftearbeidet går mot slutten, ca 350 m med røyrlegging står att.

746de58097

c937969878
Generatoren vert løfta på plass

29.mars 2011

Løfting og plasering av turbin gjekk etter planen , og vel så det!

9b9a8f6ca8

28.mars 2011

UTFØRT:Graving og røyrlegging ca 2000 m. Sprenging grøft over ur. Betongarbeid dam.Her er såle for dam støypt,men vårløysing og mykje vatn tysdag 22.03.11 gjorde at arbeidet her er på vent. Stasjonsbygg:Alt var klart til montasjearbeid 17.03.11.
Kabelgrøft,veg,oppstillingsplass kraner ferdig.
Alle vegger er ferdigmalt.
HMR har montert løfteanordning i maskinsal og trafogrube er ferdig.

28.03.11.

08038524f3
Turbin vert lasta om frå båt til bil, for transport til Seimsdalen.

Røyrlegginga er snart ferdig til Krossled.

3dab7728e2

20.mars 2011

Røyrlegginga går etter planen, -her er frå «Dålåkrauri»

 

23cd8c5de9

9eb2c7223e

13. – 15.03.2011

96d2ddf8ef

26e6a353e8
Røykegginga er komen til Dalaker . Gjennom ura er neste

4065b71e28
Kraftstasjon

1b47997417
Vegen fram til kraftstasjonen, og kabelgrøft er ferdig

dce8c1e646
Snart??

89767bccba
Snart klar til montering av maskiner

6.03.2011

8e03dfb01e
Innvendig anleggsarbeid i kraftstasjonen er no ferdig.

92c4d942ca

3b09b3de0b

be9d452800
Skøyt mellom jern- og glasfiberrøyr skal støypast inn. Her er frå forskaling og armering av fundament.

4a6a40904b
Inspeksjonskum vert montert

1.03.2011

Utført:

Røyrlegginga har no passert 1500 m, og er komen opp til Dalaker. Støyping av inntaksdammen
er i god rute, og kraftstasjonsbygget har fått tett tak og det er varme i bygget.

fda5680298

0ffd7bae22

fdfbf47a0d 1d5b4e8e24

21.02.2011

UTFØRT:Graving til pel 56 og røyrlegging til pel 53.Dvs.1325 m røyr. Betongarbeid på daminntak er omlag ferdig,no startar arbeidet med sjølve demningen.Iht.plan.

Tømmerarbeid på stasjonsbygg pågår.Sutak er nesten ferdig. Kabelgrøft til stasjon har starta.Pigging og graving ca 80m.

Betongarbeid startar med såle damfot. Fortsetter med tak stasjonsbygg,isolering og himling. Kabelgrøft og stikkrenner i veg til stasjonsbygg.

a84b6de243 a9d9a8a416
Kraftstasjonen har snart fått tett tak. Kabelgrøt frå fylkesvegen og til stasjonen er godt i gang

89029c8c74 d30f9cf9cd
Grøftearbeidet går for fullt gjennom tele og fjell.

95ca6b687e 7bebeff127
Betongarbeid ved inntaket.

9.2.2011

God framdrift på prosjektet denne veka. ca 1200 m røyr er lagt, og kraftstasjonen har fått sine første sperrer på plass. Inntaket er også «i rute».

285dde47a9

15e458b6dc

 

 

fcd6c0e15c
2.2.2011, Inntaksbygg tek form

9e53913f47
God framdrift på røyrlegging

c77c68c5a7
Ca. halveges med røyrlegging

21074a3d2d

15.1.2011

Utført:

Graving og røyrlegging fortsetter,og ca 800m er ferdig lagt.
Betongarbeid fortsetter på dam.

3291f88a71
Passering Klevagrøt-skreda

a1deb81423

06.01.2011

Utført:

cedcf9f17a

7457f5955b
Graving og røyrlegging ferdig ca 700m. Frå Brekkene

c56eefba62
Betongplate i inntaksdam er støypt, og forskalingsarbeidet går vidare etter planen.

e697fe32af
Elementmontering til kraftstasjonen er ferdig

17.12.2010

48d14b88e3
Kraftstastasjonen tek form!

15.12.2010

9a9c1c3355
Betongarbeidet ved inntaket er starta opp. Første forskaling til fundament. 

fe04611a08 2153f377d2
Røyrlegging i Kjerringdalen

0703e75f44 e6e6f66e8f
Plasstøypte veggar til kraftstasjonen          Element- montering

10.12.2010

Grøftearbeid og røyrlegging er noko etter framdriftsplan. Entrepenøren må pigge tele og er komen ca 550m. Betongarbeidet tok ei veke meir enn avtalt,så element til kraftstasjonen kjem veke 50.

UTFØRT: Rest av betongarbeidet på stasjonsbygg vert ferdig denne veka . Tilrigging på dam starta.

22.11.2010

560493143d efb5a1afc4
Legging av røyr                                           Kraftstasjon tek form

2b32d9a0ec

13.11.2010

1dd2be7c67 6e754f0489
Bend er montert, og røyrlegging er godt i gang.  Fundament til kraftstasjon er ferdig.

442a10ea31
Inntaket er klargjordt for betongarbeid

3.11.2010

b5a5b56546
Montering av stålplate i fundament                         .

18.10.2010

1513e3ad80 00bde88daa

UTFØRT:Grøft gravd og avdekka til fjell til pel 105.Starta med boring.Tilbakefylling rundt stasjonsbygg med massar fra damsprenging.

Betongarbeid:Silo for turbin støypt til uk.plate.Starta med omløpskanal.

 

13.10.2010

46c7b58781 3bd64f2532
God framdrift av anleggsarbeidet, men litt uventa sprenging i starten.

25.09.2010 

0f607fcdd1 94d88d1043
Frå stasjonsområdet
Vegen og kanalen                                       Kanal og fundament for turbin er støypt

20.09.2010

1b2b99655d 450b79b7e4
Grøftetrase                                                  Område ved inntaksdam

FRAMDRIFT.

Framdrift iht. plan. Utført hittil:Grøftetrase er ferdig grovplanert fra stasjon til dam. Sprenging og planering ved inntaksdam.
Dekke støypt over utløpskanal. Graving og planering for veg over kanal er ferdig. Planlagt neste veka: Førebu  røyrlegging. Starte forskaling/armering vidare på kanal.

10.09.10

beb14fb3d2

FRAMDRIFT.

Utløpskanalen tek form. Framdriften er iht.framdriftsplan. Utført hittil:Graving/Planering røyrtrase pel 0-32(ca 800m) og fra pel 99-63 (ca 900m).
Utløpskanal støypt ferdig vegger. Planlagt denne veka:Grave/planere rest røyrtrase.Graving og tilbakefylling for vidare betongarbeid kanal. Støype dekke over utløpskanal.

03.09.10

0aa8f8b719

Utført hittil:

Graving/Planering av røyrtrase pel 0-15 (ca 375 m)- og fra pel 99-81 (ca 450 m). Ferdig utgravd for utløpskanal og mykje av kraftstasjontomt. Forskaling av utløpskanal har starta.

Planlagt neste veka:Fortsette graving/planering av grøftetrase. Støype botnplate utløpskanal og starte forskaling vegger.

Entr. overleverte framdriftsplan. Denne er iht.kontrakt.

 

26.08.10

1f895a6398